Więcej…

Uniwersytet Szczeciński objął patronatem naukowo – dydaktycznym nowogardzkie II Liceum Ogólnokształcące.

Porozumienie w tej sprawie podpisał dyrektor mieszczącej się w naszym mieście placówki i przedstawiciele szczecińskiej uczelni.

Więcej…

Więcej…

Złożono wniosek na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków z Osowa, którzy utracili swój sprzęt.

Niedawno w remizie OSP Osowo wybuchł pożar, w wyniku którego tamtejsi strażacy utracili swój sprzęt. Jest to tym bardziej dotkliwe, że tamtejsza jednostka jest jedna z dwóch w gminie Nowogard włączonych do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Więcej…

Ryszard Bulowski zrezygnował z funkcji sekretarza gminy. Jak poinformował w oświadczeniu rezygnacja spowodowana jest względami osobistymi.

Ryszard Bulowski pełnił swa funkcję przez pół roku. W tym okresie wypadały m.in. wybory samorządowe.

Więcej…

Więcej…

Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących stała się już nowogardzka tradycją. W tym roku do wspólnego stołu zasiadło blisko 70 mieszkańców gminy Nowogard.

Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących odbyła się w hallu Nowogardzkiego Domu Kultury.

Więcej…

Więcej…

Udało się pozyskać prawie 400 tys. zł środków zewnętrznych. Pieniądze mają posłużyć poprawie obsługi klienta.

Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z działania pod hasłem Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.

Więcej…

Więcej…

W miniony czwartek w Restauracji Kamena odbyło się spotkanie wigilijne Koła Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Nowogardzie.

Spotkania Koła zrzeszającego ponad 250 członków również spoza gminy Nowogard odbywają się już od dwunastu lat.

Więcej…

Więcej…

Na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej powstała nowa droga utwardzona kostką polbrukową.

Wewnątrzosiedlowa droga powstała przy budynkach nr 5 i 6. Droga ma 180 m kw i czternaście miejsc parkingowych.

Więcej…

Strona 8 z 406

8