Więcej…

Więcej…

Kolejne laptopy trafią wkrótce w ręce nowogardzkich uczniów. Tym razem zakupione zostanie 600 takich urządzeń.

Na ten cel przeznaczono 1 800 000 zł z programu PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Więcej…

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na 2022 rok. Kandydat do ww. stypendium powinien posiadać wysokie lub o niewymiernym charakterze osiągnięcia sportowe oraz:

- być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o sporcie,
- być mieszkańcem Gminy Nowogard,
- godnie reprezentować gminę Nowogard.

Więcej…

Więcej…

Więcej…

Osiem pedagożek pracujących w szkołach i przedszkolach na terenie naszej gminy otrzymały stopień nauczyciela mianowanego.

Stopień ten otrzymują nauczyciele, którzy po odbyciu odpowiednio długiego stażu zdają egzaminy zawodowe.

Więcej…

Więcej…

Tradycyjne rytuały dozynkowe, spora dawka humoru oraz zabawa taneczna – tak wyglądały tegoroczne Gminne Dożynki.

Doroczne Święto Plonów dla mieszkańców Gminy Nowogard w tym roku odbyły się w Żabowie, gdzie wszystko zaczeło się od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej.

Więcej…

Sekretarz Gminy Paweł Juras poinformował o możliwych opóźnieniach w wypłatach świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

„Przepraszając za utrudnienia uprzejmie informujemy, że ze względu na przekazanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków w wysokości niepokrywającej zaangażowania Gminy Nowogard mogą nastąpić opóźnienia w wypłatach świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

 

Z chwilą otrzymania od Wojewody Zachodniopomorskiego zaangażowanych środków, realizacja wypłat zostanie niezwłocznie uruchomiona.”

Strona 8 z 429

8