Z miasta i okolic - NowogardInfo - pierwszy nowogardzki portal informacyjny

Stypendia Sportowe 2022

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na 2022 rok. Kandydat do ww. stypendium powinien posiadać wysokie lub o niewymiernym charakterze osiągnięcia sportowe oraz:

- być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o sporcie,
- być mieszkańcem Gminy Nowogard,
- godnie reprezentować gminę Nowogard.

Więcej…

Sprzątanie Światya 2022

Więcej…

Nominacje dla nauczycieli

Więcej…

Osiem pedagożek pracujących w szkołach i przedszkolach na terenie naszej gminy otrzymały stopień nauczyciela mianowanego.

Stopień ten otrzymują nauczyciele, którzy po odbyciu odpowiednio długiego stażu zdają egzaminy zawodowe.

Więcej…

I po Dożynkach?

Więcej…

Tradycyjne rytuały dozynkowe, spora dawka humoru oraz zabawa taneczna – tak wyglądały tegoroczne Gminne Dożynki.

Doroczne Święto Plonów dla mieszkańców Gminy Nowogard w tym roku odbyły się w Żabowie, gdzie wszystko zaczeło się od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej.

Więcej…

Informacja ws. świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Sekretarz Gminy Paweł Juras poinformował o możliwych opóźnieniach w wypłatach świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

„Przepraszając za utrudnienia uprzejmie informujemy, że ze względu na przekazanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków w wysokości niepokrywającej zaangażowania Gminy Nowogard mogą nastąpić opóźnienia w wypłatach świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

 

Z chwilą otrzymania od Wojewody Zachodniopomorskiego zaangażowanych środków, realizacja wypłat zostanie niezwłocznie uruchomiona.”

Więcej artykułów…

Strona 1 z 333

pierwsza
poprzednia
1