Wniosek o zakup wozu dla strażaków z Osowa

osowo osp

Złożono wniosek na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków z Osowa, którzy utracili swój sprzęt.

Niedawno w remizie OSP Osowo wybuchł pożar, w wyniku którego tamtejsi strażacy utracili swój sprzęt. Jest to tym bardziej dotkliwe, że tamtejsza jednostka jest jedna z dwóch w gminie Nowogard włączonych do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W miniony czwartek burmistrz Robert Czapla wraz z Jarosławem Soborskim z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu spotkali się z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie Marianem Jeżem. Poruszono temat pomocy dla strażaków. Ta jest szybka. Już tego samego dnia burmistrz podpisał wniosek o zakup dla jednostki nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 wraz z wyposażeniem.

Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dotyczy projektu, którego celem jest skuteczny system zapobiegania zagrożeniom. Wartość tego sprzętu to 1.100.000 złotych, jednak wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 85 procent.

Wcześniej jeden z projektów na zakup wozu strażackiego dla OSP z terenu naszej gminy uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie ponad 640.000 złotych.

foto. UM Nowogard