Trzy nauczycielki z awansami

awanse

Trzy nauczycielki ze szkół w gminie Nowogard otrzymały awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Oficjalne wręczenie aktu nadania odbyło się w miniony czwartek w nowogardzkim Urzędzie Miejskim.

Tego dnia zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski wręczył stopnie przyznane przez powołaną przez burmistrza Roberta Czaplę komisję. Awanse przyznano: Renacie Gorazdowskiej nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w Szkole w Strzelewie, Beacie Macioszek - nauczycielce języka angielskiego z SP w Orzechowie oraz Malwinie Nowak - nauczycielce języka polskiego w SP 1 w Nowogardzie.

foto. UM Nowogard