Pieniądze dla naszego szpitala

szpital

Szykują się zmiany, które mają mieć wymierny efekt finansowy dla nowogardzkiego szpitala.

Zmiany, nad którymi pracuje Narodowy Fundusz Zdrowia mogą przynieść naszej placówce niemal 400 tys. zł rocznie.

Nowogardzki szpital jest jednym z piętnastu o pierwszym poziomie zabezpieczenia. To może sprawić, że od 1 lipca kwota dotacji wzrośnie o 32.960,00 zł miesięcznie co daje łączną kwotę 395 tyś zł w skali roku. Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów niezbędnych do funkcjonowania placówki.\

foto. UM Nowogard