Nominacje dla nauczycieli

nominowane 1

Osiem pedagożek pracujących w szkołach i przedszkolach na terenie naszej gminy otrzymały stopień nauczyciela mianowanego.

Stopień ten otrzymują nauczyciele, którzy po odbyciu odpowiednio długiego stażu zdają egzaminy zawodowe.

W miniony wtorek burmistrz Robert Czapla wręczył odpowiednie akty nominacji. Ta uroczystość była okazją do rozmów ale i skosztowania przygotowanego słodkiego poczęstunku.

Nominacje na stopień nauczyciela mianowanego uzyskały:

Marlena Kulczyk - zatrudniona na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w SP 1 w Nowogardzie. Ukończyła studia licencjackie- kierunek Pedagogika Specjalna, Specjalność Logopedia i Terapia Pedagogiczna oraz Glottodydaktyczna. Ukończyła studia magisterskie o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i przedszkolna. Ogólny staż pedagogiczny - 5 lat

Izabela Gnych - nauczyciel języka niemieckiego, chemii oraz doradcy zawodowego w SP 2 w Nowogardzie. Ukończyła studia licencjackie wydział humanistyczny, kierunek filologia germańska oraz studia magistra – inżyniera na Politechnice Szczecińskiej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - kierunek ochrona środowiska. Posiada również dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków obcych o specjalności język niemiecki. Ogólny staż w oświacie - 16 lat.

Justyna Zawal – nauczyciel wychowania przedszkolnego w SP w Długołęce, ukończyła studia licencjackie, kierunek edukacja wczesnoszkolna oraz studia magisterskie kierunek diagnoza i terapia pedagogiczna a także studia podyplomowe o specjalności rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ogólny staż pedagogiczny – 10 lat.

Maria Lipczyńska – nauczyciel języka angielskiego w SP3 w Nowogardzie, ukończyła studia licencjackie specjalność filologia angielska. Staż pedagogiczny – 7 lat.

Anna Owczarek – nauczyciel wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu nr 4 w Nowogardzie. Ukończyła studia magisterskie, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna a także studia podyplomowe, specjalność wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Staż pedagogiczny – 10 lat.

Kinga Soroczyńska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym przedszkolu nr 4 w Nowogardzie. Ukończyła studia licencjackie kierunek pedagogika , specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe o specjalności wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Staż pedagogiczny – 6 lat.

Paulina Górska-Elwart – nauczyciel języka angielskiego w SP1 w Nowogardzie, ukończyła studia licencjackie na wydziale nauk przyrodniczych, studia magisterskie na wydziale nauk humanistycznych, społecznych i technicznych, kierunek pedagogika oraz studia podyplomowe w zakresie psychologiczno- pedagogicznym i dydaktycznym przygotowaniem do zawodu nauczyciela. Posiada również dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w zakresie języka angielskiego. Staż pedagogiczny – 6 lat.

siostra Agnieszka Winiarska – była zatrudniona na stanowisku nauczyciela religii w SP 3 w Nowogardzie, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, wydział teologiczny, kierunek: Teologia, specjalność: katechetyczno - pastoralna. Staż pracy pedagogicznej – 10 lat.