Laptop dla seniorów

emer

Seniorzy z nowogardzkiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku właśnie otrzymali nowy laptop.

Tego typu sprzęt jest obecnie niezbędny do funkcjonowania takich organizacji jak stowarzyszenie zrzeszające nowogardzkich seniorów.

26 stycznia burmistrz Robert Czapla przekazał na ręce prezes Barbary Muchy laptop wraz z torbą oraz myszką.

Obecnie do nowogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należą 134 osoby. Nie brakuje jednak kolejnych chętnych do wstąpienia do niego, środowisko więc stale będzie się rozrastać.