Wniosek o finansowanie remont podpisany

wp

Ulica Wojska Polskiego od dłuższego już czasu wymaga remontu. Właśnie pojawiła się szansa na realizacje tego zadania.

Ulica Wojska Polskiego jest jedną z najdłuższych w naszym mieście, a tym samym pełni istotna funkcję dla jego mieszkańców.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał 6 lutego wniosek o dofinansowanie jej remontu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Liczący blisko jednego kilometra odcinek między skrzyżowaniem z ul. Traugutta a Sarnim Lasem, byłby kolejnym wyremontowanym odcinkiem tej ulicy.

Wniosek skierowany został już do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania powinna zostać zatwierdzona za około 2 miesiące.Koszt szacuje się na 1,8 mln zł, dofinansowanie sięgnąć może od 50 do 80% tej kwoty. Zakres zaplanowanych prac obejmuje przede wszystkim wymianę nawierzchni ulicy.