Oczyszczalnia w Słajsinie oddana do użytku

oczyszczalnia

W piątek 11 sierpnia oficjalnie oddano do użytku nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków w Słajsino.

Inwestycja obejmowała również wybudowanie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości blisko 2,5 km, trzech przepompowni.

Do oczyszczalni trafiać będą do niej ścieki nie tylko ze 175 domostw, ale także regionalnego zakładu gospodarowania odpadami. Jednak CZG R-XXI nie będzie dostarczał tam ścieków technologicznych, które trafiają do innej oczyszczalni.

Koszt inwestycji przekroczył 4,4 mln zł. Z gminnego budżetu wydano 1,8 mln zł. Burmistrz Robert Czapla pozyskał ponad 1,9 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie . Celowy Związek Gmin R-XXI dołożył prawie 669 tys. zł.

W oddaniu do użytku inwestycji poza burmistrzem Czaplą wzięli udział m.in. marszałek województwa Olgierd Geblewicz, prezes CZG R-XXI Jacek Chrzanowski, przedstawiciele wykonawcy, radny powiatowy Kazimierz Lembas, radni miejscy Jerzy Kubicki i Paweł Lembas, sołtys Marcin Ołubiec, a także mieszkańcy Słajsina, którzy przygotowali dla gości pyszny poczęstunek.