Termomodernizacja szpitala

szpital w remoncie 1

Trwają prace związane z termomodernizację Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Umowa podpisana została 16 maja, lecz ze względu na fakt, iż zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj prace rozpoczęły się znacznie później.

Zakres robót obejmuje obiekt administracyjny, laboratoria i starą bryłę głównego budynku. Planowane jest ocieplenie budynków oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej co ma znacznie ograniczyć wydatki na energię elektryczną, ale też poprawić zarówno komfort pracy szpitalnego personelu, jak i wpłynąć na samopoczucie pacjentów. O tym wszystkim na poświęconej inwestycji konferencji prasowej mówili między innymi burmistrz Robert Czapla, dyrektor Kazimierz Lembas, radny miejski Stanisław Saniuk oraz radna powiatowa Aneta Wysoszyńska. W spotkaniu udział brali także radni Jolanta Bednarek oraz Jerzy Kubicki.

Termomodernizacja szpitalnych obiektów w Nowogardzie została dofinansowana z programu Polski Ład. Koszt inwestycji to blisko 4,8 mln zł.