Laptopy dla czwartoklasistów

 

Uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej w Wierzbięcinie otrzymali nowe laptopy pomocne do nauki.

Laptopu dla uczniów klas czwartych trafiają w ręce ich rodziców począwszy od bieżącego roku szkolnego.

laptop wierzbięcin

W miniony czwartek burmistrz Robert Czapla po podpisaniu umowy z rodzicami przekazał laptopy trzem uczniom klas czwartych w szkole podstawowej w Wierzbięcinie.

Laptop dla ucznia to program rządowy, który ma na celu wyrównanie szans dzieci w ich rozwoju. Zakłada on, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma do końca roku bezpłatny laptop.

Zgodnie z Ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, laptopy - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - będą przekazywane wszystkim kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych. Przekazanie laptopa następuje po podpisaniu umowy między organem prowadzącym szkołę a rodzicem ucznia. Laptop staje się wówczas własnością rodzica, który bierze za niego odpowiedzialność. Zgodnie z umową podpisywaną przez rodziców, beneficjenci nie mogą podjąć żadnych czynności rozporządzających takich jak sprzedaż, zastaw sprzętu itp. przez okres 5 lat. Rodzic zobowiązuje się także do nieusuwania wzorów graficznych, logo i symboli dotyczących promocji programu.