Konkurs na kierownika ZEAS

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie.

Nazwa i adres jednostki: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowogardzie ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria – wymagania niezbędne:

Więcej…

Powołanie osób do szacowania chorób zakaźnych

Burmistrz Nowogardu na podstawie Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 142 poz. 1161) w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania zaprasza do składania wniosków kandydatów do przeprowadzenia szacowania odszkodowań w przypadku choroby zakaźnej zwierząt a w szczególności pszczół

Na podstawie:

Więcej…

Konkurs na stanowisko dyrektora MBP

Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Nowogardzie, plac Wolności 8

I. Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie im. Stefana Żeromskiego, plac Wolności 8

Więcej…

Zaproszenie do składania ofert

Stosownie do art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) działając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zapraszam do składania oferty cenowej na zakup drewna na pniu z terenu miasta i gminy Nowogard.

Drzewa przeznaczone do sprzedaży znajdują się w następujących lokalizacjach:

Więcej…

Gmina szuka Rzeczoznawców Majątkowych

Gmina Nowogard w trybie art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984,1047 i 1473) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard

Więcej…

Więcej artykułów…