Telefony

OŚWIATA

Szkoły
I Liceum Ogólnokształcące - 091 39 20 213
II Liceum Ogólnokształcące 091 39 25 107
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 091 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 091 39 20 108

Zespół Szkół Zawodowych - 091 39 20 884
Zespół Szkół Ogólnokształcących - 091 39 25 108

Centrum Edukacji Zdroje:
Prywatne Liceum Ogólnokształcące 91 39 25 494,
Prywatne Policealne Studium Zawodowe 91 39 25 494

ZSP im. Stanisława Staszica - 091 39 21 162
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 39 22 691

PRZEDSZKOLA

ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
ul. Poniatowskiego - 91 39 26 288
ul. Kościuszki - 91 39 26 287

GIMNAZJA
Gimnazjum nr 1 - 091 39 26 273
Gimnazjum nr 2 - 091 39 25 107
Gimnazjum nr 3 - 091 39 23 444

SZKOŁY PODSTAWOWE
Szkoła Podstawowa nr 1 - 091 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 091 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 091 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 091 39 23 028
Szkoła Podstawowa w Błotnie - 091 39 10 190
Szkoła Podstawowa w Długołęce - 091 39 10 492
Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 091 39 10 994
Szkoła Podstawowa w Strzelewie - 091 39 102 24
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie - 091 39 107 95
Szkoła Podstawowa w Żabowie - 091 39 10 694

Apteki

Jantar - 91 39 21 330
Niebieska - 91 43 26 177
W Przychodni - 91 579 08 30
CEFARM - 91 39 20 203

Służba Zdrowia

Szpital Centrala - 91 39 21 356 www.szpital.nowogard.pl
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum Stomatologii - 91 39 26 999
Przychodnia Medyk - 91 39 22 921
NZOZ Sanus - 91 39 26 960
NZOZ Promed - 91 39 26 740
NZOZ Leks - 91 39 22 525
NZOZ Baby-Med - 91 39 26 013
NZOZ Chirurg - 91 39 26 980
NZOZ STOMED H. Sporzyńska - 91 39 25 003
NZOZ MEDEX - 91 39 21 632
NZOZ Nowo-Dental B.Szulejko - 91 39 21 467
Pracownia Protetyki Stomatologicznej - 91 39 26 870
Protetyka Stomatologiczna Elżbieta Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatologiczne - 607 771 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk - 604 441 609
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinne - 91 39 26 020
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin - 91 39 20 743
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej - 91 39 26 531
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 39 25 282

Urząd Miejski w Nowogardzie

Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl
Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.nowogard.pl 

Sekretariat 91 39 26 200
Burmistrz 91 39 26 200 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zastępca Burmistrza 91 39 26 201 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sekretarz Agnieszka Biegańska-Sawicka 91 39 26 200 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Skarbnik Marcin Marchewka 91 39 26 200 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro Rady - 91 39 26 210
Biuro Obsługi Interesanta - 91 39 26 214 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro Podatków i Opłat - 91 39 26 217
Wydział Spraw Obywatelskich - 91 39 26 213
Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego - 91 39 26 228,  91 39 26 229
Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy - 91 39 26 293
Wydział Inwestycji i Remontów - 091 39 26 241
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - 91 39 26 243
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa - 91 39 26 226
Ewidencja Działalności Gospodarczej - 91 39 26 233
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu - 91 39 25 464
Urząd Stanu Cywilnego - 91 39 26 230
Referat Obrony Cywilnej - 91 39 26 234
Gminne Centrum Reagowania - 91 39 26 234

URZĘDY I INSTYTUCJE

Starostwo Powiatowe filia Nowogard
Wydział Komunikacji

Rejestracja pojazdów -091 57 92 702
Prawo jazdy -091 57 92 703
Fax - 091 39 21 852

Pozostałe
Powiatowy Urząd Pracy filia Nowogard - 091 39 21 376
Ośrodek Pomocy Społecznej - 91 39 26 289 www.ops.nowogard.pl
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - 091 39 25 947
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) - 0 91 39 26 267
Miejska Biblioteka Publiczna - 91 39 26 260
Nowogardzki Dom Kultury - 91 39 26 283 www.ndk.pl
Zakład Usług Komunalnych - 0 91 39 21 582
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych (PUWiS) - 091 39 20 711
Komisariat Policji w Nowogardzie - 0 91 579 23 11
Straż Pożarna - 0 91 39 20 118
Biuro Powiatowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa(ARiMR) - 091 57 92 082
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) - 091 57 89 387
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Terenowy Zespół Doradców w Goleniowie z/s w Nowogardzie - 091 39 27 175
ENEA Zakład Energetyczny Nowogard - 091 39 21 274
Gazownbia Nowogard - 091 39 20 396
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie - 091 39 21 118,