OŚWIATA

Szkoły
I Liceum Ogólnokształcące - 091 39 20 213
II Liceum Ogólnokształcące 091 39 25 107
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych - 091 392 21 81
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 091 39 20 108

Zespół Szkół Zawodowych - 091 39 20 884
Zespół Szkół Ogólnokształcących - 091 39 25 108

Centrum Edukacji Zdroje:
Prywatne Liceum Ogólnokształcące 91 39 25 494,
Prywatne Policealne Studium Zawodowe 91 39 25 494

ZSP im. Stanisława Staszica - 091 39 21 162
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 39 22 691

PRZEDSZKOLA

ul. Żeromskiego - 91 39 26 286
ul. Poniatowskiego - 91 39 26 288
ul. Kościuszki - 91 39 26 287

GIMNAZJA
Gimnazjum nr 1 - 091 39 26 273
Gimnazjum nr 2 - 091 39 25 107
Gimnazjum nr 3 - 091 39 23 444

SZKOŁY PODSTAWOWE
Szkoła Podstawowa nr 1 - 091 39 26 270
Szkoła Podstawowa nr 2 - 091 39 26 274
Szkoła Podstawowa nr 3 - 091 39 26 291
Szkoła Podstawowa nr 4 - 091 39 23 028
Szkoła Podstawowa w Błotnie - 091 39 10 190
Szkoła Podstawowa w Długołęce - 091 39 10 492
Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 091 39 10 994
Szkoła Podstawowa w Strzelewie - 091 39 102 24
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie - 091 39 107 95
Szkoła Podstawowa w Żabowie - 091 39 10 694