Służba Zdrowia

Szpital Centrala - 91 39 21 356 www.szpital.nowogard.pl
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 91 39 20 787
Praxis - Centrum Stomatologii - 91 39 26 999
Przychodnia Medyk - 91 39 22 921
NZOZ Sanus - 91 39 26 960
NZOZ Promed - 91 39 26 740
NZOZ Leks - 91 39 22 525
NZOZ Baby-Med - 91 39 26 013
NZOZ Chirurg - 91 39 26 980
NZOZ STOMED H. Sporzyńska - 91 39 25 003
NZOZ MEDEX - 91 39 21 632
NZOZ Nowo-Dental B.Szulejko - 91 39 21 467
Pracownia Protetyki Stomatologicznej - 91 39 26 870
Protetyka Stomatologiczna Elżbieta Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 91 39 26 107
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatologiczne - 607 771 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk - 604 441 609
lek. stom. D. Czernikiewicz - 91 39 26 639
lek. stom. Krystyna Szeronos - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinne - 91 39 26 020
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin - 91 39 20 743
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej - 91 39 26 531
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 91 39 25 282